Kategori Elnät

Solar panels absorbing the suns energy on hot summer day

Framtiden inom energi

Energifrågor är viktiga för alla människor i hela världen. Energi kan sägas vara samhällets blodomlopp. I princip alla mänsklig aktiviteter kräver energiresurser. Transporter, produktion av varor och uppvärmning samt nedkylning (t.ex luftkonditionering i varma länder samt kl och frys) hör till de största energislukarna. I takt med att jordens befolkning […]

 
Högspänningsnät och framtiden inom högspänning

Högspänningsnät och framtiden inom högspänning

Elektrisk spänning över 1000 V (växelspänning) eller 1500 V (likspänning) räknas som ett högspänningsnät. Högspänningsnät används till exempel för järnvägsdrift. För närvarande är två stora och intressanta projekt för utvecklingen av högspänningsnätet på gång. Företagen Vattenfall och Fortum planerar att bygga om Stockholms högspänningsnät, vilket innebär en säkring för det växande […]

 
Smarta elnät

Smarta elnät

Med ett ”smart elnät” menar man helt enkelt ett energisystem som effektiviserats så mycket som möjligt. Syftet är att använda den mest uppdaterade styr- och informationstekniken samt att förse konsumenter med en stabil, hållbar och prisvärd elförsörjning.   Man behöver göra stora satsningar inom Europas elsystem för att skapa smarta […]

 
 
 
 
vimes