Kategori Energikällor

Solar panels absorbing the suns energy on hot summer day

Framtiden inom energi

Energifrågor är viktiga för alla människor i hela världen. Energi kan sägas vara samhällets blodomlopp. I princip alla mänsklig aktiviteter kräver energiresurser. Transporter, produktion av varor och uppvärmning samt nedkylning (t.ex luftkonditionering i varma länder samt kl och frys) hör till de största energislukarna. I takt med att jordens befolkning […]

 
Genomskinliga solpaneler

Genomskinliga solpaneler

En möjlighet för att producera ren el i framtiden, det vill säga el som kommer från förnybara energikällor, är solceller och solpaneler. Ett problem med solkraft, som har gjort att det bara har kunnat användas i relativt begränsad utsträckning hittills, är dock att det krävs mycket stora ytor för att […]

 
Vågkraft

Vågkraft

Idag använder vi elektricitet till i princip allt vi gör – för att ladda våra telefoner, för att se på tv, för att använda våra datorer, för att värma upp våra hus, för att driva våra varmvattenberedare (som du kan köpa på Nevica.se) och för att lysa upp våra rum, […]

 
Rena energikällor

Rena energikällor

Varje dag konsumerar varje svensk el på en rad olika sätt. För många är det elen som ligger till grund för uppvärmningen av huset eller lägenheten, vilket brukar vara en stor del av elräkningen. För de flesta är hushållselen en viktig del av livet eftersom det är den som driver […]

 
 
 
 
vimes