Nyheter

Elbilar

I takt med att vi blir allt mer måna om att värna om miljön söker vi efter nya sätt att göra just det. En utveckling mot miljövänligare transport, som långsamt växer sig allt större, är elbilen. Länge har elbilarna lidit av olika problem som gjort dem betydligt mindre effektiva än till exempel hybridbilar eller traditionella bensindrivna bilar. Den uppladdade elen i elbilar har till exempel inte räckt för längre körningar, deras hastighet har varit begränsad och laddningsstationerna har varit få och med långt avstånd mellan sig. Flera mer eller mindre framgångsrika försök har gjorts till att utveckla en elbil som kan massproduceras. Ett av de försöken, som nästan nådde fram, var Skodas elbil Octavia. Den testkördes av bland andra DN Motor, som tyckte att den kändes som en helt färdig och väl sammansatt bil. Problemet var dock att batterierna som krävdes för att ladda bilen vägde hela 315 kilo, och tillsammans med elmotorn och resten av bilen blev den sammanlagda vikten nästan två ton. Den stora vikten gjorde att bilen aldrig kom i produktion.

I Sverige gjorde regeringen under 2014 en satsning för att öka elbilens popularitet i Sverige. Man införde då en premie på 40 000 kronor för de som köpte el- och hybridbilar. Trots det köpte bara 141 privatpersoner en elbil under 2014.

Kanske håller dock trenden nu på att vända. Ett företag som alltid har varit trendkänsligt och legat i framkant när det gäller tekniska innovationer är Apple, och tidningen The Wall Street Journal rapporterar nu att företaget håller på att utveckla en elbil i ett hemligt labb. Tidningens källor rapporterar att Apple har tagit fram ett fordon liknande en minivan, och att elbilsprojektet har fått kodnamnet ”Titan”. Om Apples elbil någonsin kommer i produktion kommer det dock att vara många år från nu. En annan positiv utveckling, som kan höja elbilens popularitet, är att regeringen under 2014 planerade att bygga 110 nya laddstationer för elbilar i Stockholmsområdet, ett mål som de också nådde. De bristande möjligheterna för stockholmare att ladda sina elbilar har varit en stor anledning till att så få privatpersoner har valt det alternativet, men det kan alltså komma att förändras från och med nu. Framtiden får utvisa om elbilen kommer att kunna ta sig in på marknaden på allvar.

Tags

 
 
 
 
vimes