Nyheter

Framtiden inom energi

Energifrågor är viktiga för alla människor i hela världen. Energi kan sägas vara samhällets blodomlopp. I princip alla mänsklig aktiviteter kräver energiresurser. Transporter, produktion av varor och uppvärmning samt nedkylning (t.ex luftkonditionering i varma länder samt kl och frys) hör till de största energislukarna. I takt med att jordens befolkning växer ökar världens samlade energibehov och flera av de vanligaste energikällorna vi utnyttjar idag innebär stora miljöbelastningar. Vi kommer alltså att behöva tillgodose vårt växande behov av energi på nya sätt i framtiden. Annars finns det faktiskt en risk för att vårt samhälle kollapsar fullständigt.

Energisituationen de närmsta åren

På kort sikt kommer mycket att handla om att minska vår användning av fossila bränslen som olja och kol eftersom dessa tycks innebära att vi människor påverkar jordens klimat på ett farligt sätt. Bensindrivna fordon är ett stort problem i det sammanhanget och därför förväntas elbilar ta allt fler marknadsandelar. Teslabilar ligger i utvecklingens framkant men flera andra stora bilmärken satsar nu allt hårdare på att ta fram effektivare bränslen och motorer. Bilar kan även drivas på t.ex. metanol men det är inte all metanol som framställs på ett miljövänligt sätt. Det bedrivs mycket forskning kring miljövänliga biobränslen och det är väldigt lovande. Under den närmsta tiden är effektivisering inom dagens alternativa energikällor viktig. Solcellsteknologin utvecklas snabbt och förväntas kunna tillgodose en mycket större del av världens energibehov än de gör idag. Ett helt annat annan väg att gå är att helt enkelt minska sin energiförbrukning. Sparsamhet är lika viktigt som effektivisering.

Kall fusion och supraledare

Spawar1stGenCFCellDet är inte bara det att fossila bränslen smutsar ner miljön och bidrar till växthuseffekten – det är också ändliga naturresurser. Om vi tittar på olja och kol så skapas de inte i alls samma utsträckning som vi nu konsumerar dessa bränslen. Det säger sig självt att vi måste utveckla andra bränslen och energikällor för att kunna ha tillväxt i fråga om befolkningsökning och ekonomi. Kall fusion är något det talats om ganska länge. Det är en process som liknar den som sker i vår kärnreaktorer men utan stor värmeutväxling. Om eller när vi lär oss behärska kall fusion har vi, hävdar vissa bedömare, i princip löst energifrågan för all framtid. En annan viktig fråga som vi måste bli bättre på att hantera på sikt är energiförluster i samband med att strömmen färdas genom ledningar. Dagens kopparledningar “läcker” ström men framtidens så kallade supraledare kan, hoppas man, leda ström utan att lika mycket går till spillo.

 
 
 
 
vimes