Nyheter

Högspänningsnät och framtiden inom högspänning

Elektrisk spänning över 1000 V (växelspänning) eller 1500 V (likspänning) räknas som ett högspänningsnät. Högspänningsnät används till exempel för järnvägsdrift. För närvarande är två stora och intressanta projekt för utvecklingen av högspänningsnätet på gång.

Företagen Vattenfall och Fortum planerar att bygga om Stockholms högspänningsnät, vilket innebär en säkring för det växande elnätet i den växande huvudstaden. Förändringarna i staden kan medföra att 15 mil långa luftledningar kommer att rivas. Satsningen beräknas kosta omkring 5,5 miljarder kronor. Projektet, som heter Stockholms Ström, planeras vara slutfört år 2020 och högspänningsnätet som byggs går från Danderyd till Mårtensdal. Det är åtta kommuner som deltar i projektet och tre byggföretag som gräver ned nätet. I gengäld får kommunerna tillbaka värdefull mark. Huvudsyftet med projektet är att luftledningarna ska bli färre. Marken i trånga Stockholm är värdefull och det är viktigt att den utnyttjas rätt – kan ledningar alltså dras under jord, kan de landområden där ledningarna nu står användas till annat. Utanför de tätbebyggda stadsområdena ska det byggas luftledningar. Dessa ledningar i nätet kan repareras mycket lättare och så kostar de mindre. När projektet är färdigt räknar staden med att ha ett starkt nät att falla tillbaka på när Stockholm växer.

Elnät

En annan satsning på högspänningsnätet i Sverige sker i Karlskrona där ABB:s enhet High Voltage Cables har satsat på att fördubbla sin kapacitet att producera högspänningskablar fram till 2015. Fabriken erbjuder en särskild miljö att producera de modernaste kablarna i. Företaget skapar effektiva, högteknologiska system som dessutom bidrar till att minska miljöpåverkan. Dessa investeringar kommer att kosta High Voltage Cables över 400 miljoner dollar. Satsningen beror på att företaget vill möta det ökande behovet av sjökablar. Dessa kablar spelar en stor roll i effektiviseringen av elöverföringen. De används bland annat som transmissionslänkar för att kunna föra över elen till andra länder och de behövs när man ska transportera vindkraft, som är havsbaserad, in till fastlandet. ABB:s satsning inom högspänningsverksamheten medför en ökad tillväxt inom ett område där det finns många affärsmöjligheter. Företaget har en ledande global position på marknaden och har producerat högspänningskablar i över 100 år se abb.se

Tags

 
 
 
 
vimes