Nyheter

Minska elförbrukningen i bostäder

El är det dyraste sättet för att värma upp bostäder. För att få ned elförbrukningen och därmed kostnaderna på sikt måste man vara vill villig att investera. Beroende på vad för slags hus man har så finns det olika lösningar för att minska kostnaderna. Planlösningen är en viktig faktor som bidrar till hur pass snabbt man får igen de pengar man investerar. Jämfört med den direktverkande elen kan ett vattenburet system med värmepump minska uppvärmningskostnaderna med minst en tredjedel. En luftvärmepump kostar cirka 25 000 kronor att investera i. Ungefär 25 procent av elkostnaden sparas in med detta uppvärmningssätt vilket gör att man får tillbaka sin investering ganska snabbt. Ett vattenburet system har även den fördelen att det värmer upp varmvattnet i bostaden. Elradiatorer använder el till detta, vilket minskar de besparingar man kan göra. Se Svd.se

När det kommer till det vattenburna systemet kan man välja mellan luft- och vattenpump, bergvärme samt jordvärme. Bergvärmen kommer från berget genom ett hål man borrar i marken. Jordvärmen transporteras från en slang i marken till bostaden medan luft- och vattenpumpen tar värmen från luften. Har man skorsten på sin bostad kan man satsa på en pelletskamin för att sänka elförbrukningen. Kaminen innebär en del arbete för det som införskaffar en, den ska fyllas på och rengöras regelbundet.

images

Beroende på bostadens ålder finns olika ventilationssystemBostäder som är byggda före 1960 har ett S-system vilket innebär att det är självdragsventilation. Oftast används ingen el till dessa fläktar. F-systemet är vanligt i byggnader som är byggda efter 60-talet.  Systemet innebär en eldriven frånluftsfläkt. FT- systemet är också vanligt i bostäder byggda efter 60-talet. Det är något dyrare än det förgående F-systemet och innebär en balanserad ventilation med både från – och tilluftssystem. Den sista varianten är FTX- systemet som finns i byggnader euppförda fter 80- talet. FTX-systemet kräver mycket el till att driva fläktarna och består av ett från – och tilluftssystem med mekanisk värmeåtervinning.

Ett annat alternativ är solceller vilket i dagsläget fortfarande är relativt dyrt. Avskrivningstiden ligger på 25 år trots att man får 60 procent  av kostnaden i bidrag. En hel del av detta kan man dock spara in på energikostnader. Ytterligare ett sätt att minska elförbrukningen på är att se till att tilläggsisolera bostaden. Det är viktigt att det inte läcker ut värme från väggar, tak och fönster. Tilläggsisolering av fönster leder dessutom till att mindre ljud utifrån tränger in.

Det kännas svårt att veta var man ska börja med energiförbrukningsminskning. Du kan då rådfråga en duktig fastighetsskötare som kan hjälpa dig minska din elförbrukning och göra ditt boende mycket billigare. Rubin.nu är ett exempel på fastighetsskötare som är duktiga på både miljö- och lokalvård.

Tags

 
 
 
 
vimes