Nyheter

Rena energikällor

Varje dag konsumerar varje svensk el på en rad olika sätt. För många är det elen som ligger till grund för uppvärmningen av huset eller lägenheten, vilket brukar vara en stor del av elräkningen. För de flesta är hushållselen en viktig del av livet eftersom det är den som driver våra köksprodukter, underhållningsprylar och mycket annat. Chansen är också stor att du förlitar dig på eldrivna produkter på jobbet eller när du går på stan. Vårt samhälle är i mångt och mycket uppbyggt på el utvunnen ur energikällor, och det kan därför vara intressant att titta närmare på varifrån energin kommer.

 

I vår tid har energibesparing och produktion av nya energiformer tagit mycket plats i debatten. För att spara både på miljö och plånbok har det ansetts viktigare att välja så rena energiformer som möjligt. Tanken är att energikällor som klarar av att förnya sig själva och där råmaterialet är i det närmaste oändligt kommer att vara skonsammare för jorden i längden än fossila bränslen som förr eller senare tar slut. En av dessa förnyelsebara energiformer är vindkraften, som fått ett stort uppsving i svensk energidebatt. Tack vare vårt blåsiga klimat har vindkraften kunnat utvecklas på svensk mark och vi har idag vindkraftverk över hela landet som producerar energi.Rena energikällor 1

 

En annan förnyelsebar energiform som är ypperligt anpassad efter svensk natur är vattenkraften. Här i Sverige har vi gott om älvar och forsar som kan hjälpa till att alstra energi. Även vattenkraften har stora fördelar ur ett miljöperspektiv eftersom den inte spiller några avgaser. Däremot har det höjts kritiska röster ur ett närmiljöperspektiv. För att utvinna vattenkraft krävs det nämligen ingrepp i lokala vattendrag som stör ekosystemet och gör att exempelvis vandrande lax får svårare att överleva. I det avseendet klarar sig solkraft bättre. Det kan enkelt monteras på taken och är därmed ett mindre påträngande sätt att alstra energi. Solkraften brottas dock med sina egna problem. Ett är att Sverige knappast har ett överflöd av soltimmar på vintern, vilket är årstiden då energin behövs som mest. Ett annat är att det är ännu är svårt att utvinna energi i några större mängder eftersom det krävs stora kostsamma solpaneler.

 

Förhoppningen är att Sveriges elförsörjning ska kunna förlita sig på förnyelsebara bränslen i framtiden, men det är inte en realitet i dagsläget. Därför behövs det andra sätt att vara miljömedveten och ekonomisk. Ett sätt är dieseloptimering som gör det möjligt att få ut mer bränsle ur maskinen. Sådana knep underlättar energibesparingen och ser till att samma mängd bränsle räcker längre.

Tags

 
 
 
 
vimes