Nyheter

Smarta elnät

Med ett ”smart elnät” menar man helt enkelt ett energisystem som effektiviserats så mycket som möjligt. Syftet är att använda den mest uppdaterade styr- och informationstekniken samt att förse konsumenter med en stabil, hållbar och prisvärd elförsörjning.

 

Man behöver göra stora satsningar inom Europas elsystem för att skapa smarta elnät. Vad som behövs är investeringar i förnybara energislag, minskningar av koldioxidutsläpp och en smidig sammanbindning av elnäten i

 Europa. Vi ska gå från ett system som producerar så pass mycket el som befolkningen förbrukar till ett system som förbrukar så pass mycket el som kan produceras. För att detta ska bli möjligt krävs ett samarbete mellan nätoperatörer, att regelverken förtydligas samt att upplänkskapaciteten ökar. I dagsläget är elnätet uppbyggt för en central och omfattande användning. Men mycket av produktionen av el idag kommer från förnybara källor vilket har lett till en ökning av elproducerande avdelningar. Genom att utöka styrsystemet via att lägga till fler sensorer i nätstationer ska man kunna använda den existerande volymen bättre. El förväntas dessutom spela en större roll i transportvärlden. Allt fler elfordon kommer att behöva ha stationer att laddas på.

electric_cars_electric_vehicles_72

 

Smarta elnät för kunder innebär att de ska kunna bli nettoelproducenter, vilket sker genom att de använder sig av en alternativ energikälla, exempelvis egen vindkraft. I framtiden förväntas kunder vara mer delaktiga i  beslut om elförbrukning. I dag planerar människor sina resor genom att försöka undvika rusningstrafiken – likadant ska man kunna göra med elen med hjälp av smarta elnät. Kunden ska kunna undvika att använda elen när den är som dyrast. Marknaden ska vara en drivkraft för kunden att använda sig av för att kunna spara både energi och pengar.

 

Många forskare ängar sig i nuläget åt att ta fram en metod att lagra el för framtida behov. Det är svårt att veta när elen måste vara tillgänglig, beroende på årstid och tid på dygnet används elproduktionen olika. El som produceras måste i princip användas direkt av kunden, däri uppstår problemen för elbolagen att tillgodose befolkningens elförbrukningsbehov vid rätt tidpunkt.

 

Med ökningen av alternativa energikällor ökar också behovet av att kunna lagra el för kundens framtida behov. EU jobbar med att öka takten på införandet av smarta elnät och vill att Europas tekniska standard ska utvecklas. Tanken är att olika länders system ska kunna fungera tillsammans. Justeringar av EU-regelverk ska bidra till ökade investeringar i arbetet med att skapa ett smartare elnät.

Tags

 
 
 
 
vimes