Elbilar

I takt med att vi blir allt mer måna om att värna om miljön söker vi efter nya sätt att göra just det. En utveckling mot miljövänligare transport, som långsamt växer sig allt större, är elbilen. Länge har elbilarna lidit av olika problem som gjort dem betydligt mindre effektiva än […]