Högspänningsnät och framtiden inom högspänning

Elektrisk spänning över 1000 V (växelspänning) eller 1500 V (likspänning) räknas som ett högspänningsnät. Högspänningsnät används till exempel för järnvägsdrift. För närvarande är två stora och intressanta projekt för utvecklingen av högspänningsnätet på gång. Företagen Vattenfall och Fortum planerar att bygga om Stockholms högspänningsnät, vilket innebär en säkring för det växande […]