Inlägg taggade med "Miljö"

Genomskinliga solpaneler

Genomskinliga solpaneler

En möjlighet för att producera ren el i framtiden, det vill säga el som kommer från förnybara energikällor, är solceller och solpaneler. Ett problem med solkraft, som har gjort att det bara har kunnat användas i relativt begränsad utsträckning hittills, är dock att det krävs mycket stora ytor för att […]

 
Vågkraft

Vågkraft

Idag använder vi elektricitet till i princip allt vi gör – för att ladda våra telefoner, för att se på tv, för att använda våra datorer, för att värma upp våra hus, för att driva våra varmvattenberedare (som du kan köpa på Nevica.se) och för att lysa upp våra rum, […]

 
Elbilar

Elbilar

I takt med att vi blir allt mer måna om att värna om miljön söker vi efter nya sätt att göra just det. En utveckling mot miljövänligare transport, som långsamt växer sig allt större, är elbilen. Länge har elbilarna lidit av olika problem som gjort dem betydligt mindre effektiva än […]

 
Rena energikällor

Rena energikällor

Varje dag konsumerar varje svensk el på en rad olika sätt. För många är det elen som ligger till grund för uppvärmningen av huset eller lägenheten, vilket brukar vara en stor del av elräkningen. För de flesta är hushållselen en viktig del av livet eftersom det är den som driver […]

 
 
 
 
vimes