Nyheter

Vågkraft

Idag använder vi elektricitet till i princip allt vi gör – för att ladda våra telefoner, för att se på tv, för att använda våra datorer, för att värma upp våra hus, för att driva våra varmvattenberedare (som du kan köpa på Nevica.se) och för att lysa upp våra rum, bland många andra saker. Därför söker forskare ständigt efter nya sätt att producera el, och ett sätt som är under utveckling just nu är vågkraft.breakwater-379252_1280

Vågkraft går ut på att man vill utnyttja kraften som finns hos vågorna i havet för att producera elektricitet. Forskare har försökt komma på en lösning för detta under årtionden, men aldrig lyckats. Hittills har alla vågkraftverk man försökt implementera (det finns ett fyrtiotal olika lösningar i bruk idag) antingen gått sönder efter en period, eller varit för dyra och stora i förhållande till mängden elektricitet den producerar. Det är helt enkelt inte ekonomiskt hållbart med vågkraft än så länge.

Att vågkraftverk kan gå sönder beror på den stora kraften som finns i havets vågor. Vågkraftverken måste anpassas för att klara variationen i vågkraft och de påfrestningar som stormar på havet utsätter konstruktionen för. Dessutom är havet naturligtvis en miljö som sliter på apparatur och korroderar metall. Alla dessa utmaningar måste forskarna möta för att skapa ett vågkraftverk som är lönsamt.

En lösning som är under uppfinnande just nu i Sverige är ett vågkraftverk som baseras på en boj som följer med vågornas rörelse och genererar elektricitet genom att den är ansluten till en generator som är fäst på havsbotten. Det speciella med uppfinningen är att bojen ska svänga i takt med vågorna, vilket gör att man får ut så mycket energi som möjligt ur rörelsen. Det är en fjäder i bojen som gör att den kan hålla takten med vågorna utan dyra och komplicerade styrsystem som tidigare har behövt användas för att uppnå samma effekt. Analyser visar att denna nya form av bojbaserade vågkraftverk ger flera gånger mer energi än andra vågkraftverk, vilket ger nytt hopp för vågkraft som en hållbar lösning för framtida energi. Under 2016 kommer det nya systemet att provköras i Atlanten, och om allt går som det ska finns förhoppningen att vågkraft ska kunna bli en billigare energilösning än vindkraft.

Tags

 
 
 
 
vimes