Senaste nyheterna

 • solar energy panels and wind turbines at shanghai china..Förnyelsebar el
  Förnyelsebar el har blivit ett viktigt och vanligt förekommande begrepp i samhällsdebatten. Ett faktum som få bestrider är att vi på sikt kommer att behöva framställa el på andra sätt än
 • old decorative chandelierElavtal
  Så ligger elräkningen på köksbordet igen, som ett inte välkommet, men nödvändigt, brev på posten. De flesta villaägare betalar för el, summan består av en fast avgift och en
 • Solar panels absorbing the suns energy on hot summer dayFramtiden inom energi
  Energifrågor är viktiga för alla människor i hela världen. Energi kan sägas vara samhällets blodomlopp. I princip alla mänsklig aktiviteter kräver energiresurser. Transporter, produktion av
 • Genomskinliga solpanelerGenomskinliga solpaneler
  En möjlighet för att producera ren el i framtiden, det vill säga el som kommer från förnybara energikällor, är solceller och solpaneler. Ett problem med solkraft, som har gjort att det bara
 • VågkraftVågkraft
  Idag använder vi elektricitet till i princip allt vi gör – för att ladda våra telefoner, för att se på tv, för att använda våra datorer, för att värma upp våra hus, för att driva våra
 
vimes